fbpx
+420 723 563 476 info@stehovanibohemia.cz
Stěhování a změna samotného bydliště je organizačně náročné a málokdy se povede ho zajistit mimo pracovní dobu. Málokdo však ví, že dle § 199 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce je stěhování zaměstnance, považováno za tzv. jinou důležitou překážku v práci a máte tak nárok na pracovní volno a v určitých případech i na náhradu mzdy. Veškeré informace o překážce v práci v případě stěhování najdete v nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Pracovní volno

Zaměstnavatel je povinen dát Vám pracovní volno na stěhování vlastního bytového zařízení na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den v případě, že se stěhujete v rámci jedné obce. Pokud byste se stěhovali v rámci Prahy, Váš zaměstnavatel má povinnost dát Vám 1 den volna. Pokud se stěhujete do jiné obce, máte za zákona nárok na 2 dny pracovního volna. Jedná se o minimální doby. Pokud se tedy se dohodnete na delším časovém úseku, neodporuje to zákonu. Záleží na Vaší domluvě se zaměstnavatelem.

Vlastní bytové zařízení

Vlastním bytovým zařízením je myšlen především nábytek, domácí spotřebiče a další vybavení vaší domácnosti. Cílem podmínky vlastního bytového zařízení je, abyste nežádali o uvolnění v případě, že stěhujete své příbuzné či kamarády.

Náhrada mzdy

Pokud se stěhujete z vlastního rozhodnutí a ve vlastním zájmu, nemáte nárok na náhradu mzdy. V případě, že jste byli přeřazeni od zaměstnavatele na jiné pracoviště, stěhujete se z rozhodnutí zaměstnavatele, potom máte nárok na náhradu mzdy a to ve výši vašeho průměrného výdělku.

Stěhování ve výpovědní lhůtě

V případě, že jste ve výpovědní lhůtě, můžete na stěhování využít i volno na hledání nového zaměstnání. Volno na hledání nového zaměstnání je vnímáno také jako jiná důležitá osobní překážka v práci a řídí se dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb.V rámci výpovědní lhůty máte právo na pracovní volno a to na nezbytnou dobu, nejvýše však na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce 2 měsíců. Můžete tak získat až 2 dny pracovního volna za měsíc.Pokud jste výpověď dali sami, máte nárok na neplacené pracovní volno na hledání nového zaměstnání. Pokud s vámi pracovní poměr ukončil zaměstnavatel, máte nárok nejen na pracovní volno, ale i na náhradu mzdy.Pokud potřebujete pomoc či se rychle přestěhovat, tak nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktujte nás